Handelsbetingelser for Applogik ApS 

Applogik ApS
Byvænget 5
8881 Thorsø
TLF: +45 71 99 08 00
CVR: 38760505

Handelsbetingelser

Definitioner og generelle betingelser

Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Applogik ApS

Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle opgaver hos Applogik ApS

Standardbetingelserne er gældende for projekter udført af Applogik ApS

Ansvaret for evt. brug af underleverandører påhviler Applogik ApS.

Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver med mindre andet er specifikt aftalt.

Applogik ApS assisterer med udvikling, og opstilling af hjemmesider og konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid.

Der er ingen binding på opgaverne, medmindre andet er aftalt.

Hvis aftalen opsiges med kort varsel, vil igangværende arbejde blive rundet op til nærmeste time og faktureret.

Priser og betaling

Applogik ApS fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvis ikke en fast pris er aftalt.

Applogik ApS opererer med standard timepris på 850 kr. pr. time eksklusiv. moms for arbejde af enhver karakter, medmindre andet er aftalt

Applogik ApS forbeholder sig retten til at kunne ændre dette, hvis det er nødvendigt og skal godkendes af kunden.

Applogik ApS fakturerer 50% af beløbets pris for større opgaver over 15.000, inden opgaven påbegyndes, samt når designet er godkendt ved mindre opgaver.

Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse.

Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke med mindre, andet er aftalt.

Applogik ApS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

Applogik ApS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sat.

Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

Abonnements Betaling

Applogik ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Den første betaling vil blive trukket på din konto, når du modtager en bekræftelse per mail. Herefter trækkes betalingen automatisk på din konto en gang om måneden.

Afbetaling på webshops, kører i den fulde periode, bliver den opsagt inden periodens udløb, forbeholder vi os retten til at sende en faktura på det resterende beløb.

Alle beløb er i er vist i Danske kroner DKK og er vist ex. moms.

Applogik ApS bruger en PCI godkendt dansk betalings server, der sikre alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Abonnement 

For at blive abonnent hos Applogik ApS skal du være fyldt 18 år.

Et abonnement hos applogik.dk koster et fast beløb i DKK om måneden og beløbet hæves hver måned på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for dit abonnement. Et abonnement indeholder det som er beskrevet i produkt beskrivelse, også som står på ordren.

 
 

Serviceaftaler 

For at have serviceaftale hos Applogik ApS skal du være fyldt 18 år.

En serviceaftale hos applogik.dk koster et fast beløb i DKK om måneden og beløbet hæves hver måned på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for jeres service og bindene i 3 måneder, da det som minimum faktureres 3 måneder af gangen. En serviceaftale indeholder det som er beskrevet i produkt beskrivelse eller mailen som er modtaget, ved aftalens opstart.

Typiske indeholder det, løbende opdateringer, samt mindre rettelser, der ydes ikke support til eksterne leverandøre, for ex. mail, integrationer eller lign. medmindre disse er købt og opsat af Applogik ApS.

Applogik tager ikke ansvar for omsætningstab eller lign. ved nedbrud. Det er kundens ansvar at sikre sig at løsningen køre optimalt, samt kundens ejendom, og vi stiller som udgangspunkt en hjælp, til håndtering og vedligeholdelse.

Bliver den opsagt inden den bindene periode, forbeholder vi os retten til at fakturere rest beløbet.

Du kan opsige dit abonnement eller serviceaftale, når som helst du ønsker det, ved at sende en mail til martin@applogik.dk.

Dog senest 24 timer før, din næste abonnements periode starter.

Fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret på abonnementer og serviceaftaler.

 

Rettigheder til Arbejdet

Alt materialer tilhører kunden så snart betalingen for arbejdet, er indsat på vores konto.

Dette er også gældende, hvis kunden er sat op på Applogik ApS interne systemer.

Tavshedspligt og referencer

Applogik ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredje part i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

Applogik ApS har ret til i markedsførings øjemed at opgive kunden, samt projektet og en eventuel slut kunde som reference.

Behandling af personoplysninger

Alt legitimation bliver arkiveret lokalt, og det vil ikke blive videregivet til 3. part.

Evt. ændringer til punkt 5, vil blive meldt skriftligt til kunden.

 

Force majeure

Applogik ApS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold.

Applogik ApS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Applogik ApS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Applogik ApS ikke er herre over, og som Applogik ApS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet for eks. nye opdateringer eller andet.

Applogik ApS yder ikke support på 3 parts programmer, og tager ikke ansvar for, hvis plugin eller modul ikke lever op til forventet. eller det som er lovet på skrift, fra udviklernes side.

Der henvises til Plugin, Modul udviklerne.

Tvister

Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Byretten som første instans.

Indholdsfortegnelse